Om vedeldning

Dagens vedeldning är något helt annat än forna dagars öppna spisar, kaminer och kakelugnar. Moderna material och modern teknik kombinerar största möjliga miljöhänsyn med största möjliga effekt. Att eldstädernas design dessutom är tilltalande gör ju inte saken sämre.

Biobränslen, dit ved hör, är en del av det naturliga kretsloppet. Om man kan konsten att elda rätt innehåller röken i stort sett bara koldioxid och vatten.

Träd tar upp vatten och koldioxid för att kunna tillverka energirika syre- och kolhydratmolekyler genom fotosyntes.

När träden huggs ner till ved och eldas upp, frigörs åter vattnet och koldioxiden. Rätt utförd bidrar inte vedeldning till den globala uppvärmningen. Bara den lokala.